Po vsej Sloveniji 24/7

Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

GJS

Komunala ODTOK vam v sklopu svojih storitev ponuja upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav, kjer skrbimo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. V skladu s potrebami vas razbremenimo odgovornosti in obveznosti – od posameznih storitev do prevzema upravljanja celotne komunalne infrastrukture.

Za vas izvajamo celotno storitev gospodarske javne službe, kot posamezne dele: obračun pristojbin, izdajanje položnic, priprava programov, poročil in elaboratov, vodenje katastra, vzdrževanje in upravljanje kanalizacije ter ČN, vzdrževanje črpališč in objektov, praznjenje greznic in MKČN, monitoring odpadnih voda ter ostale storitve.

Za vas smo vnaprej pripravili različne modele upravljanja, ki jih lahko na željo prilagodimo potrebam naročnika (občine, komunalna podjetja, gospodarski in fizični uporabniki).

Upravljanje zajema:

Učinkovito delovanje kanalizacijskega omrežja posledično poveča učinkovitost delovanja čistilne naprave in s tem zniža stroške vzdrževanja.

Optimiziramo delovanje čistilne naprave, povečamo njeno učinkovitost, poskrbimo za pravilne parametre delovanja čistilne naprave ter vam pomagamo znižati stroške vzdrževanja.