RADLJE OB DRAVI

Podjetje Komunala Odtok v občini RADLJE OB DRAVI vzdržuje kanalizacijsko omrežje ter upravlja čistilne naprave RADLJE OB DRAVI  (6600 PE).

Komunala Odtok je pogodbeni izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini RADLJE OB DRAVI od 1.12.2022.

Javljanje napak na omrežju,
Čistilna naprava: 

Iztok Jevšnikar,
051 216 342