Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020)

»PRIZ 19-20«

Glavni namen projekta je izboljšanje delovanja podjetja preko procesnih izboljšav. Operacija zajema optimizacijo in
nadgradnjo delovanja samega podjetja. Skozi pregled delovanja poslovnih področij, ki bodo vključevali analizo obstoječih
procesov v podjetju se bo zastavilo natančen načrt nadgradnje oziroma optimizacije poslovnih procesov. Tako bo program
prispeval k povečanju prodaje, stroškovni optimizaciji, učinkovitejšemu pretoku informacij ter doseganju večje
konkurenčnosti podjetja. Višina subvencije je 50% upravičenih stroškov operacije.
Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje
izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 –
2020) »PRIZ 19-20««
www.eu-skladi.si

www.eu-skladi.si