ROGAŠOVCI

Podjetje Komunala Odtok v občini Rogašovci vzdržuje kanalizacijsko omrežje ter upravlja čistilne naprave SV. Jurij  (800 PE), Pertoča (500 PE) in Serdica (350 PE).

Komunala Odtok je pogodbeni izvajalec GJS odvajanja in čiščenja odpadne vode v občini Rogašovci od 1.1.2021.

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi s priključkom na JKO: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: 

Marko Debelak, tel: 041 80 80 40