Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

OBČINE

 

Za Vas izvajamo obvezno lokalno gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in/ali storitve odvoza in čiščenja komunalne odpadne vode iz greznic in blata iz MKČN v naslednjih občinah:

SELNICA OB DRAVI

RUŠE

PESNICA PRI MARIBORU

KUNGOTA

CANKOVA

ROGAŠOVCI

LOVRENC NA POHORJU