Po vsej Sloveniji 24/7

Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

Informacije

 

DELOVNI ČAS
Pisarna, Komunala Odtok d.o.o. Tržaška cesta 39, 2000 Maribor: od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure., tel: 02 300 70 61 info@odtok.si 

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: vsak delovnik med 8. in 12. uro, Urška Jan tel: 041 618 136, urska.jan@odtok.si 

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: vsak delovnik med 8. in 12. uro: Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935, sandi.podgorsek@odtok.si 

Informacije v zvezi s priključkom na kan. omrežje: vsak delovnik med 8. in 12. uro: Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935, sandi.podgorsek@odtok.si 

Javljanje napak na omrežju, Čistilna naprava: Marko Debelak, tel: 041 80 80 40

Ruše

Ceniki     Elaborat odvajanja in čiščenja     Program odvajanja in čiščenja odpadne vode    Obrazci

Cankova

Ceniki     Elaborat odvajanja in čiščenja     Program odvajanja in čiščenja odpadne vode    Obrazci