KUNGOTA

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015) nalaga lastniku male komunalne čistilne naprave oz. obstoječe pretočne greznice prevzem in odvoz blata najmanj enkrat na tri leta pri izvajalcu javne službe skladno s 17. in 28. ter 44. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/2015). Greznično goščo oz. blato iz MKČN mora izvajalec odpeljati na ČN.

Komunala Odtok d.o.o. je uradni pogodbeni izvajalec podjetja Nigrad d.d., zato lahko odvoz in črpanje blata iz greznic in MKČN v Občini Kungota naročite tudi pri nas. Cene so določene z veljavno koncesijsko pogodbo ter so enake pri nas in  pri izvajalcu GJS v vaši občini.

Naročilo praznjenja greznic in MKČN: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro:
Sandi Podgoršek, tel: 041 760 935,
sandi.podgorsek@odtok.si

Informacije v zvezi z obračunom pristojbin: 

vsak delovnik med 8. in 12. uro,
Urška Jan tel: 041 618 136,
urska.jan@odtok.si