Po vsej Sloveniji 24/7

Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

 

Preizkusi tesnosti kanalizacije

S preskusi tesnosti ugotavljamo vodotesnost kanalizacijskega sistema

S tem zagotovinmo, da ne bi prišlo do udora vode v kanalizacijo oz. da ne bi voda iz kanalizacije uhajala v naravo. Pri izvedbi tlačne probe pri novogradnjah kanalizacijskih in vodovodnih sistemov je poročilo o preskusu tesnosti obvezen dokument za predajo objekta v obratovanje. Prav tako za Vas izvajamo tv-pregled oz. snemanje ter čiščenje kanalizacije. Postopek preskusa tesnosti se razlikuje glede na vrsto sistema.

Izvajamo preskuse tesnosti:

 • gravitacijskih cevnih vodov od DN 50 mm do 2500 mm

 • vodovodov oz. vodovodnih sistemov

 • jaškov vseh dimenzij

 • požiralnikov, peskolovov

 • tlačnih vodov

 • greznic in MKČN

 • objektov (bazen na ČN, vodohrani, črpališča, lovilci)

 • podtlačne (vakuumske) kanalizacije

Preskuse izvajamo po naslednjih standardih:

 • SIST EN 1610
 • SIST EN 805
 • SIST EN 1091
 • OE NORM B 2503

Smo akreditirani laboratorij, za preskušanje tesnosti kanalizacije in vodovodov, po standardu SIST EN 17025 in vodilni ponudnik za izvajanje preskusov tesnosti v Sloveniji, zaupajo nam gradbena podjetja, komunalna podjetja, investitorji kot so DARS in občine.

Pokličite nas in z veseljem Vam bomo pripravili konkurenčno ponudbo.

Preizkus tesnosti
Preizkus tesnosti

Za interventne in preventivne ukrepe nas pokličite na 080 80 40 ali 041 632 992