Po vsej Sloveniji 24/7

Rešitev za vsako zamašitev

INTERVENCIJA 24/7

Naše storitve

Kot eno izmed vodilnih podjetij imamo na področju odtokov in kanalizacije že več kot 25 let izkušenj.

Za odmaševanje odtokov, čiščenje kanalizacije, preglede s kamero, preizkuse tesnosti, upravljanje in vzdrževanje in ostale komunalne ostale storitve Vam je 25 zaposlenih z 12 vozili na razpolago 24 ur na dan, 7 dni v tednu, 365 dni v letu.

odmasevanje odtokov

Odmaševanje odtokov

Imate zamašen odtok? Vam zastaja voda? Zamašen odtok je velika nadloga, ki doleti vsakega izmed nas. Naš strokovno usposobljen kader Vam bo s specialno opremo odpravil zamašitev in Vam omogočil, da boste hitro pozabili na težave.

čiščenje odtokov

Čiščenje odtokov

Potrebujete čiščenje odtokov? Imate težave z izlitjem vode? Pokličite nas in priskočili Vam bomo na pomoč. Nudimo Vam visokotlačno čiščenje odtokov, da se boste znebili trajnih težav.

 

ostale storitve

Čiščenje kanalizacije

Zamašena kanalizacija? Preventivno čiščenje kanalizacije? Nepretočni kanalizacijski sistemi povzročajo številne neprijetnosti. Ena izmed najbolj pogostih nevšečnosti je izliv fekalij oz. zamašitev. V kolikor pride do zamašitve je potrebno visokotlačno čiščenje.

upravljanje in vzdrževanje

Praznjenje greznic in MKČN

Polna greznica? Potrebujete (iz)reden odvoz blata iz greznice oz. MKČN? Polne greznice povzročajo zamašitve in neprijeten vonj, zato je redno čiščenje greznic pogoj za nemoteno delovanje odtočnega kanalizacijskega sistema. V skladu z zakonodajo je potrebno greznice prazniti najmanj 1x na 3 leta.

čiščenje lovilcev maščob in olj

Čiščenje lovilcev maščob in olj

Rešitev za zmanjšanje stroškov obratovanja lovilcev je redno čiščenje in vzdrževanje. Za nemoteno delovanje lovilcev je periodično čiščenje nujno. S svojim individualnim pristopom poskrbimo za učinkovito in pravilno delovanje vašega lovilca.

upravljanje in vzdrževanje

Črpanje in odvoz odpadkov

Stranski produkt Vaše proizvodnje ali delovanja podjetja so tudi nevarni in nenevarni odpadki, kot so odpadne tekočine ali material, ki ga oz. ga ne smete spuščati v kanalizacijo, ampak je potrebno ta material oddati na nadaljnjo predelavo.

Pregledi s kamero

Vzrok za zamašitve, slabo odtekanje ali zamakanje je možno ugotoviti s pregledom s kamero. Pri snemanju odtokov in kanalizacije uporabljamo najrazličnejše kamere pri iskanju vzrokov za zamašitve, z namenom, da bi vaš sistem deloval nemoteno.

Preizkusi tesnosti kanalizacije

Preizkus tesnosti

S preskusi tesnosti ugotavljamo vodotesnost kanalizacijskega sistema, da ne bi prišlo do udora vode v kanalizacijo oz. da ne bi voda iz kanalizacije uhajala v naravo. Preskus tesnosti kanalizacije in vodovodov, da bo zagotovljena vodotesnost.

Upravljanje in vzdrževanje

Pri Odtoku vam v sklopu svojih storitev ponujamo tudi upravljanje in vzdrževanje čistilnih naprav, črpališč in kanalizacije. Smo specializirani za vzdrževanje malih čistilnih naprav.